Chậu treo và cây hoa cảnh

Sử dụng chậu treo để mang hoa cỏ vào nhà không chỉ có tác dụng làm mát mà còn tạo sự nên thơ quyến rũ cho không gian sống.

Chậu Dạ Uyên Thảo
da yen thao 2 da yen thao

Tác Phẩm Hồn Ốc
hon oc Chậu Lá Trái Tim
la trai tim Lan Son Môi trong vỏ dừa
Lan son moi Lan son moi2 Chậu Lan Tim
lan tim Trầu bà
trau ba 2 trau ba

One thought on “Chậu treo và cây hoa cảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>